Důlní služby Ostrava

Úvod

Jsme moderní společnost zaměřená na poskytování komplexních služeb v oblasti hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem. Jednotliví odborní zaměstnanci společnosti mají dlouholetou praxi s hornickým zaměřením a mohou tak garantovat kvalitní a komplexní soubor služeb jak pro státní, tak soukromé organizace.

Hornické činnosti

Naše služby

• provádění ložiskového průzkumu
• zpracování studií proveditelnosti těžebních záměrů
• projektování
• zpracování plánů otvírky, přípravy a dobývání
• příprava a realizace hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem
• zajišťování odborných a bezpečnostních dohledů nad realizací hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem
• realizace zajišťování nebo likvidace dolů a lomů
• zahlazování následků hornické činnosti

Výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost

Nad rámec výše uvedených odborných prací se společnost Důlní služby a.s. věnuje rovněž vědecko-výzkumným činnostem s báňským zaměřením.

Základní informace a kontakty

Důlní služby a.s.
Sirotčí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

IČ: 036 56 888
DIČ: CZ03656888

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka B 10640

Kontakt:
Tel.: +420 734 268 393
E-mail: info@dulnisluzby.cz

Vedení společnosti:
Václav Krištůfek
statutární ředitel